top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverErik Van Linden

Fiscale aftrek autokosten in de personenbelasting: rampen vermijden!

Bijgewerkt op: 13 feb. 2020

Als je geen vennootschap hebt, dan wordt de winst of baten belast in de personenbelasting.


Je mag dan kosten aftrekken, maar sommige kosten zijn fiscaal onderworpen aan een aftrekbeperking, zoals de kosten van een personenwagen. (art. 66 §1 WIB 1992)


Vanaf 01/01/2020 is de aftrek van autokosten in de personenbelasting nog meer afhankelijk van de co2 - uitstoot.

Let op: aan marginale tarieven van 55% plus 20,5% sociale bijdragen is dit een belangrijke afweging bij het kopen van een wagen.

Belangrijker dan in een vennootschap waar het tarief slechts 20% tot 25% is!


Hoe is de situatie vanaf inkomsten 01/01/2020:


1) Voertuigen aangeschaft voor 1 januari 2018:


- Het aftrekpercentage bedraagt minimum 75% en

- Brandstofkosten zijn altijd aftrekbaar aan 75%.

- Financieringskosten en kosten ivm mobilofoon (carkit met gsm, smartphone ed) aan 100%

- Het aftrekpercentage bedraagt 40% indien de CO2 uitstoot groter is dan 200 co2 vanaf 01/01/2020.


Uitzonderingen zijn:

- Wagens met 0 CO2-uitstoot zijn aftrekbaar aan 120%

- Dieselwagens met een CO2-uitstoot niet hoger dan 115 gram per kilometer 0-60 gram 100% 61-105 gram 90% 105-115 gram 80%

- Benzinewagens met een CO2-uitstoot niet hoger dan 125 gram. 0-60 gram 100% 61-105 gram 90% 105-125 gram 80%


Bijvoorbeeld: een wagen met 140 CO2-uitstoot die voor 60% beroepsmatig gebruikt en waarvoor 10.000 euro kosten gemaakt zijn mag voor:

10.000 euro x 60% x 75% = 4.500 euro als kost ingebracht worden


2) Voertuigen aangeschaft na 1 januari 2018:


- Financieringskosten en kosten ivm mobilofoon (carkit met gsm, smartphone ed) aan 100%

- Het aftrekpercentage bedraagt 40% indien de CO2 uitstoot groter is dan 200 co2.

- De andere wagens volgen de formule:


(120% - (0,5% * coëfficiënt * aantal gram CO2 per kilometer)

Met als coëfficiënt 1 voor dieselwagens, 0,95 voor voertuigen met een andere motor en 0,9 voor voertuigen met een aardgasmotor en een belastbaar vermogen van minder dan 12 fiscale paardenkracht.


Bijvoorbeeld: een dieselwagen met 140 CO2-uitstoot die voor 60% beroepsmatig gebruikt en waarvoor 10.000 euro kosten gemaakt zijn mag voor:

10.000 euro x 60% x 50% = 3.000 euro als kost ingebracht worden


Tot hier is het ingewikkeld genoeg.


De volgende vraag is: wat is de co2 uitstoot?


Tot 31 december 2020 wordt die gemeten volgens de NEDC test. Vanaf 01 januari 2021 volgens de WLTP test die 20 tot 25% hoger ligt dan de NEDC test.

Voor nieuwe wagens staan beide uitstoten vermeld op het gelijkvormigheidsattest.

Het is dus belangrijk om te kijken naar de WLTP test en om niet af te gaan op beloftes van de garage maar om op papier de garantie te krijgen dat de afgesproken co2-uitstoot correct is.


Kortom: een nieuwe wagen kopen? Voor het contract te tekenen altijd eerst een berekening vragen van de fiscale aftrekbaarheid aan ons!

51 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Interestvoet rekening courant debet 2021

De interestvoet op de rekening courant debet over inkomstenjaar 2021 bedraagt 6,48% Publicatie Belgisch Staatsblad: https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/02/06/2022020247/staatsblad

Comments


bottom of page