top of page

Interesten rekening courant: hoeveel interest moet ik fiscaal betalen op mijn rekening courant?
2023 5,43% 

2022 7,14%

Revalorisatiecoëfficient:  hoeveel huur fiscaal mag ik vragen als bedrijfsleider?

2024: 5,46 of 9,10 KI verhuur

2023: 5,37 of 8,95 KI verhuur bedrijfsleider

2022: 4,86 of 8,10 KI verhuur bedrijfsleider

2021:  4,63 of  x 7,72 KI verhuur bedrijfsleider

 

 

  

bottom of page